SchoolMaster BV
Kunstvakken

Algemene uitleg en verwerking in Magister

Normale situatie:

Een kandidaat kiest één kunstvak uit de volgende vier:
  • of kunst (drama) | KUDR
  • of kunst (dans) | KUDA
  • of kunst (muziek) | KUMU
  • of kunst (beeldende vormgeving) | KUBV

Dit zijn vier zelfstandige vakken. Voor elk vak wordt een SE-cijfer en een CE-cijfer gegeven. Tot zover is het niet anders dan andere vakken.

Echter:
Welk kunstvak men ook kiest, het CE is voor deze vier kunstvakken gelijk.
Mede daarom heeft het CE voor de kunstvakken een eigen naam gekregen: kunst (algemeen)
Die naam kunst (algemeen) speelt verder voor de kandidaat geen rol.

Op zijn cijferlijst komt dus bijvoorbeeld kunst (drama) te staan met een schoolexamencijfer en een cijfer voor het centraal examen. Dat dit cijfer voor het centraal examen behaald is aan de hand van het centraal examen kunst (algemeen), is niet relevant en wordt ook niet vermeld

Voorbeeld: kandidaat heeft alleen KUDR
Vak Status in vakkenpakket Cijfer in Magister
  SE CE1 EIND
KUA Vak niet toekennen (of buiten beschouwing) x x x
KUDR Profiel of vrij 6,0 8,0 7

De naam KUA kunst (algemeen) is dus alleen van belang voor het CE. Het moet daarom niet als apart vak in het vakkenpakket staan. Of het moet buiten beschouwing worden gelaten.

Hierop zijn drie uitzonderingen:


Uitzondering 1: Een kandidaat heeft het 'smalle vak' kunst algemeen

Als een kandidaat ervoor kiest om niet een van de vier kunstvakken KUDR, KUDA, KUMU, KUBV te doen, maar alleen het ‘smalle’ vak kunst (algemeen) doet, krijgt hij alleen een CE-cijfer. Er wordt geen SE-cijfer gegeven.

Kunst (algemeen) heeft voor deze bijzondere situatie een eigen vaknaam en vakcode. Voor de cijferlijst bij het smalle vak kunst (algemeen) geldt: Daarop staat de vaknaam kunst (algemeen) met alleen een CE-cijfer en dus geen SE-cijfer.

Voorbeeld: kandidaat heeft alleen KUA
Vak Status in vakkenpakket Cijfer in Magister
  SE CE1 EIND
KUA Profiel of vrij x 7,0 7


Uitzondering 2: Een kandidaat heeft twee kunstvakken (alleen C&M)

De kunstvakken KUDR, KUDA, KUMU, KUBV kunnen in alle profielen in het vrije deel worden gekozen. In het profiel Cultuur & Maatschappij kunnen deze vakken ook nog eens worden gekozen binnen het profieldeel. Hierdoor kan het voorkomen dat een kandidaat met een CM-profiel in twee van de vier kunstvakken examen aflegt: ëën in het profieldeel en ëën in het vrije deel.

Hij zou dus voor beide vakken een CE moeten afleggen, maar omdat het CE voor alle kunstvakken hetzelfde is, vervalt het CE voor het tweede kunstvak in het vrije deel. Het kunstvak in het vrije deel heeft daarom uitsluitend een SE. Dit SE-cijfer wordt, na afronding meteen het CE-cijfer.

Verwerking in Magister: De score die behaald wordt tijdens het CSE moet dus ingevuld worden bij het kunstvak in het profieldeel. U kunt dus niet nogmaals de score van het CSE invoeren bij het kunstvak in het vrije deel. Voor het kunstvak in het vrije deel is het SE cijfer tevens het eindcijfer. Magister zal dit correct verwerken.

Voorbeeld: kandidaat heeft KUDR in profieldeel en kumu in vrije deel (alleen C&M)
Vak Status in vakkenpakket Cijfer in Magister
  SE CE1 EIND
KUA NIET of buiten beschouwing x x x
KUDR Profiel 6,0 8,0 7,0
KUMU Vrij 7,7 x 8


Uitzondering 3: Een kandidaat heeft twee kunstvakken, beide in het vrije deel

Het kan voorkomen dat een kandidaat een kunstvak in het vrije deel heeft gekozen en daarnaast nog een kunstvak als extra vak in het vrije deel kiest.

Gevolg: Magister zal voor beide vakken geen CE-cijfer berekenen.

Oplossing:
  • Zet het kunstvak waarin CE is gedaan tijdelijk van het vrije deel in het profieldeel.
  • Laat Magister het CE-cijfer berekenen.
  • Wijzig de vakstatus weer van profielvak naar vak in het vrije deel.


Voorbeeld: kandidaat heeft KUDR en kumu beide in vrije deel
Vak Status in vakkenpakket Cijfer in Magister
  SE CE1 EIND
KUA NIET of buiten beschouwing x x x
KUDR Vrij 6,0 8,0 7,0
KUMU Vrij 7,7 x 8


Onderstaande melding na cijferberekening bij een leerling met twee kunstvakken kan dus worden genegeerd. 

ontwerp en realisatie SchoolMaster BV | disclaimer
SchoolMaster BV is onderdeel van de Iddink Groep