SchoolMaster BV
Managementinformatie PlatformManagementinformatie Platform
Het Magister Managementinformatie Platform (MMP) is het startpunt voor actuele verantwoordings- en stuurinformatie binnen het Voortgezet Onderwijs.

Informatie vanuit verschillende bronnen

De informatie binnen MMP wordt gegenereerd via applicaties (apps). Deze apps bieden u de mogelijkheid uw gegevens visueel te presenteren en vanuit diverse invalshoeken te analyseren. Het resultaat daarvan is informatie om besluitvorming te ondersteunen. De MMP Rendementen en Libelle apps genereren managementinformatie op basis van gegevens uit Magister. Daarnaast kunnen de MMP apps informatie aanleveren op basis van gegevens uit uw financiële (AFAS of Exact) en personele (AFAS, Raet of Merces) systemen.

Overal en altijd beschikbaar

Het is mogelijk de MMP apps op elke plaats, op elk tijdstip en op elk apparaat te gebruiken. De MMP apps worden gekenmerkt door een intuïtieve bediening op zowel pc, tablet, laptop, smartphone.

Eenvoud in beheer

Beheer, onderhoud en updates vormen een integraal onderdeel van de oplossing en worden automatisch verzorgd.

Toegang op maat

Het MMP beschikt over een beheermodule. Binnen de apps kunnen per gebruiker rechten worden toegekend. De gebruiker ziet zo uitsluitend de informatie die relevant is voor zijn of haar positie binnen uw school.

Bovenschoolse stuurinformatie

Veel schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor meerdere scholen en/of locaties, soms verdeeld over meerdere Magister-databases. De MMP apps, maken het mogelijk om alle informatie bovenschools te presenteren en te analyseren. In één oogopslag heeft u de resultaten van uw scholen in beeld. Het MMP is ook zeer geschikt voor onderlinge benchmarking.

Community

Bijna 2000 professionals in het Voortgezet Onderwijs hebben toegang tot één of meerdere MMP apps. Via de community is het mogelijk met andere gebruikers in contact te komen. De community is een geschikte plek om kennis, vragen en tips uit te wisselen. U vindt via de community ook achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over updates, rekenconstructies en nieuwe functionaliteit.

QlikView-technologie

Het MMP en de MMP apps zijn in nauwe samenwerking met SchoolMaster door The Implementation Group (TIG) ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van QlikView, een wereldwijd toonaangevende Business Intelligence-oplossing. QlikView biedt veel keuze in analysemogelijkheden: de gebruiker kan zelf gegevens en invalshoeken combineren.


MMP Rendementen app

De MMP Rendementen app biedt inzage in relevante stuur- en verantwoordingsinformatie over het primaire proces, het onderwijs. U kunt deze app zien als de functionele kern van het Magister Managementinformatie Platform.

Indicatoren Inspectie van het Onderwijs

De MMP Rendementen app is ontwikkeld op verzoek van verscheidene scholen die behoefte hadden aan een praktisch instrument. Elke school wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs, aan de hand van indicatoren. De MMP Rendementen app biedt een visuele presentatie van deze indicatoren in een dashboard en de mogelijkheid deze nader te analyseren.

Stuurinformatie direct beschikbaar

Naast de hiervoor genoemde verantwoordingsinformatie beschikt de Rendementen app over uitgebreide mogelijkheden voor sturing gedurende het schooljaar. Binnen de MMP Rendementen app kunt u aan de slag met de volgende variabelen:
  • Cijfers: Vele mogelijkheden: onder meer overzichten voor risicoleerlingen en leerlijnanalyses, eigen cijferrapportages vanuit verschillende invalshoeken;
  • Cohort: Cohortanalyses geven in-, door- en uitstroom van leerlingen duidelijk weer. De cohortanalyse is om die reden een handig instrument om te bepalen of het determinatiebeleid bijsturing behoeft;
  • Verzuim en verwijderingen: De MMP Rendementen app maakt het aantal absenties per leerling inzichtelijk. Ook de bijbehorende redenen kunnen opgenomen worden in deze overzichten;
  • Onderwijstijd: De gerealiseerde onderwijstijd per leerling is eenvoudig te bepalen door relevante agenda-items op te tellen. Het is mogelijk om deze informatie te bepalen op verschillende niveaus; bijvoorbeeld vak, klas, studie en locatie.

Detailniveau

Elke visualisatie in de MMP Rendementen app is vanuit verschillende invalshoeken nader te analyseren. U selecteert zelf de invalshoek voor uw analyse, bijvoorbeeld klas, vak(ken), docent of leerling. De visualisatie wordt direct aangepast op basis van de selectie. Via de rapportage kunt u detailinformatie tonen en zelf bepalen welke gegevens u wenst te zien.

Analyses reproduceren

Eenmaal door uzelf samengestelde analyses kunnen makkelijk worden opgeslagen in de vorm van een bladwijzer. U kunt de analyses op die manier eenvoudig opnieuw uitvoeren. Ook kunt u deze bladwijzers delen met uw collega’s.

Bovenschoolse stuurinformatie

Veel schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor meerdere scholen en/of locaties, soms verdeeld over meerdere Magister-databases. De techniek van de MMP Rendementen app maakt het mogelijk om alle informatie samengevoegd te presenteren en te analyseren. In één oogopslag heeft u de resultaten van uw scholen in beeld.

Benchmarking

De MMP Rendementen app is ook zeer geschikt voor onderlinge benchmarking. Uniek aan de Rendementen app is de benchmark van de resultaten van het Centraal Examen (CE). Door een statistische analyse van de groep Magister-scholen is het mogelijk om direct na publicatie van de CE-resultaten een zeer betrouwbare benchmark te presenteren. Hierdoor ziet u direct hoe u presteert ten opzichte van andere scholen in dezelfde normgroep.

Verbetering gebaseerd op gebruikersfeedback

In mei 2014 verscheen een nieuwe versie van de MMP Rendementen app. In deze versie 3.0 is veel feedback van onze klanten verwerkt. De MMP Rendementen app 3.0 biedt eenvoudige bediening en veel nieuwe mogelijkheden.MMP Libelle app

Dashboard voor de teamleider

De MMP Libelle app is ontwikkeld als instrument voor de team- of afdelingsleider bij dagelijkse operationele vragen. Met deze app kan hij/zij direct beschikken over operationele stuurinformatie op het gebied van onderwijs, financiën en personeel. De app wordt aangeboden als bouwsteen die extra functionaliteit levert binnen het Magister Managementinformatie Platform.

Indicatoren

Via een dashboard maakt de MMP Libelle app stuurinformatie inzichtelijk. De informatie wordt gepresenteerd middels indicatoren, zoals het gemiddelde cijfer, absentie en budget. Voor elke indicator ziet u de actuele stand van zaken per team/afdeling. Deze informatie wordt aangeboden met visualisatiemogelijkheden en detailoverzichten, tot op medewerker- en leerlingniveau.

Combineren van info uit verschillende bronnen

De MMP Libelle app sluit naadloos aan op diverse andere bronsystemen. De onderwijskundige gegevens komen uit Magister. De MMP Libelle app kan personele informatie uit Afas, Raet en Merces genereren. Wat betref financiële informatie uit Afas en Exact.

Intuïtieve bediening

De MMP Libelle app kan gebruikt worden op tablet, laptop, pc en smartphone. Het design is gericht op gemak en intuïtief gebruik: de app kan zonder training bediend worden.
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV | disclaimer
SchoolMaster BV is onderdeel van de Iddink Groep